Christoffer fortsätter som ordförande

  • Posted on: 11 February 2016
  • By: admin

Närpes Ok höll årsmöte söndagen den 31 januari i Vargbergsstugan. 25 personer hade mött upp och diskussionen var livlig. Mötet inleddes med kaffe och därefter vidtog de stadgeenliga ärendena.

Till mötesordförande valdes Christoffer Smeds och till sekreterare Annelie Glasberg.

Den digra årsberättelsen genomgicks och godkändes. Verksamhetsgranskningsberättelsen presenterades och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Därefter var det dags att blicka framåt och behandla verksamhetsplanen för 2016. NOK kommer bl.a. att arrangera ekorrstigsfinalen och tjejmilen i vanlig ordning. Klubben planerar att delta i Jukola med två herrlag och i Venla med fyra damlag. I sommar deltar flera från klubben i O-Ringen i Sälen och på hösten blir det 25-manna utanför Stockholm. Beträffande kartor beslöt årsmötet att alla skolkartor skall uppdateras och dessutom Västkusten kartan i Nämpnäs samt kartan över Öjskogsparken. Vargbergskartan åtgärdas när skidskyttestadion är klar.

Styrelsens förslag till budget diskuterades och en mindre ändring gjordes. Diskussionen handlade främst om vad som behöver göras för att få budgeten att gå ihop. Som vägkost till styrelsen föreslogs en annons i Orienteraren om att vi ställer upp på olika talkon, att torsdagsträffen börjar kosta – förslagsvis 30,- för EPSU-kortet och att det faktureras i samband med medlemsavgiften.

Närpes Ok fyller 60 år i slutet av året. Det kommer att uppmärksammas med en jubileumsfest och en historik över de 10 senaste åren. Styrelsen utser en arbetsgrupp som handhar historiken.

Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 10,-/medlem och 30,-/familj.

Sedan var det dags att diskutera val av nya funktionärer. Christoffer Smeds återvaldes till ordförande även om han aviserade att det börjar bli dags för honom att sluta. Det borde bli en viss rotation bland funktionärerna så att de byts efter t.ex. 4-5 år. Ett försök görs med nya suppleanter och härefter kallas både ordinarie och suppleanter till styrelsemötena. Styrelsen kommer att ha följande sammansättning under år 2016:

  • Christoffer Smeds, ordf.
  • Johan Hertsbacka, suppleant: Maria Sund
  • Karl-Gustav Norrgrann, suppleant: Kenneth Smeds
  • Susanne Sandelin, suppleant: Pia Nordin
  • Jens Perus, suppleant: Hans-Erik Antfolk
  • Malin Haka, suppleant: Ann-Christine Häggkvist
  • Edd Grahn, suppleant: Annette Langels

Styrelsen väljer sekreterare och kassör. Nu är Anneli Glasberg sekreterare och Märta Backlund kassör, men en ny kassör sökes. Kommittéerna återvaldes med några förändringar.

Bland övriga ärenden kan nämnas:

- FSOM i Pargas
- 25-manna
- Vi försöker få större synlighet i lokaltidningen
- Licenserna för 2016
- Den 11 maj göres ett internationellt världsrekordsförsök i orientering, vilket skolorna skall uppmärksamgöras på.