Årsmöte

  • Posted on: 3 February 2018
  • By: annelie

Närpes OK höll stadgeenligt årsmöte i söndags på Vargberget. Föreningens medlemmar var inbjudna till mötet och kvällen inleddes med kaffebjudning.

Den avgående styrelsen presenterade årsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen. Säsong 2017 var ett riktigt bra orienteringsår, där vi tog rekord i antalet mästerskapsmedaljer (94 st!) och hade många juniorer som tävlade aktivt. Föreningen hade ett underskott på ca. 140 euro senaste verksamhetsår.

Därefter fokuserade vi på ett nytt år och ny orienteringssäsong. Närpes OK kommer detta år bl.a. arrangera stafett-dm, erbjuda träningar året runt och fortsätta arbetet med juniororienteringen. Dessutom kommer rekordmånga medlemmar delta i Höga Kustens O-ringen i juli. Det blir så många deltagare från NOK att vi har hyrt en hel lägergård!

Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift presenterades och godkändes. Christoffer Smeds återvaldes därefter som ordförande och styrelsen fortsätter med några små förändringar. En del byten av medlemmar blev det också i de olika kommittéerna.

Efter att årsmötet avslutats informerade FSO-gruppen kort om planeringen av de Finlandssvenska mästerskapen som kommer att gå av stapeln i Närpes 2019.