Banläggarens tankar

Banläggarens tankar

Årets FSOM-tävlingar i långdistans- och stafettorientering ordnas i Norrnäs i västra Närpes. NOK bjuder på en mycket fin tävlingscentral vid en danspaviljong ute vid havet. Senast området användes för orienteringstävlingar var i början av 2000-talet, då bl.a. Kvarkenträffen ordnades där. Kartan över norra delen har uppdaterats av Seppo Hartvik. Den nya södra delen har Otto Sund och Caj Snickars i samarbete ritat. Under våren uppdateras kartorna ännu så justeringar av banor kan behövas.

Individuella tävlingen hålls på den norra delen av kartan. Terrängen består till stor del av flata berg i dagen områden med små höjdskillnader. Framkomligheten är huvudsakligen mycket god. Banorna från start 1 är dragna så att man utnyttjar de orienteringstekniskt knepiga områden så mycket som möjligt. Trots detta bibehålls långdistansens karaktär och deltagarna får se framemot en hel del vägvalsproblematik.  

För deltagarna i HD10-12, som startar från start 2, bjuds det på rikligt med ledstänger i form av åkrar, vägar, stigar och beståndsgränser. Speciellt första halvan av banan bjuder de många gamla åkrarna på lämplig utmaning för deltagarna.

Stafetten löps på den nya södra delen. Banorna har medeldistanskaraktär så banlängderna hålls relativt korta. Orienteringen är intensivare och kontrollavstånden är kortare. Terrängen består av detaljrika små höjdpartier och framkomligheten är huvudsakligen god. Banorna följer till stor del samma stråk så upplevelsen blir att man deltar i en stor stafett. Gafflingarna sätter verkligen deltagarnas orienteringsteknik på prov.

Kenneth Smeds

23.4.2019

Fortsättning

Tävlingarna närmar sig och de slutliga banorna är nu klara. Under våren och sommaren har skogsägarna aktivt skött om sin skog efter vinterns storm. En följd av detta är att det finns en del mindre nya körstigar i terrängen som inte finns med på kartan. Även en del nya röjda områden har tillkommit. Dessa är inritade på kartan och har även påverkat banläggningen en del gällande långdistansen.

På söndagens stafett som går nära havet, kan man komma i kontakt med vass. Karttecknet för vass är gul botten + grönstreckat.

Som helhet hör tävlingsterrängen till klassen bättre österbottnisk terräng, där terrängbotten är relativt bra och sikten god. De längre banorna på lördag springer även i mer detaljfattig terräng.

Kenneth Smeds

18.7.2019