Banlängder

Banlängder (17.7.2019)  
       
Långdistans 10.8    
       
1:7500 HD12 och yngre  
1:7500 HD55 och äldre  
1:10000 HD14-HD50    
       
Start 1 (1,2 km): HD14 och äldre  
Start 2 (1,4 km): HD12 och yngre
Start 3 (1,1 km): Motion  
Samma väg till start första 700 m.
       
H21 12,6 D21 8,0
H35 8,7 D35 5,6
H40 8,1 D40 4,9
H45 8,0 D45 4,8
H50 6,8 D50 4,1
H55 6,1 D55 3,9
H60 4,9 D60 3,2
H65 4,8 D65 3,2
H70 3,9 D70 2,4
H75 3,2 D75 1,9
H80 2,4 D80 1,9
H85 2,4 D85 1,9
H20 8,7 D20 6,1
H18 6,8 D18 5,6
H16 5,6 D16 4,1
H14 3,9 D14 3,0
H12 2,0 D12 2,0
H12TR 1,6 D12TR 1,6
H10RR 2,2/1,8 D10RR 2,2/1,8
Motion A 6,0    
Motion B 4,3    
Motion C 3,2    
Motion D 2,7    
       
Stafett 11.8    
       
1:7500 HD11-14 och yngre  
1:7500 HD55 och äldre  
1:10000 HD15-18 - HD45  
       
I banländerna ingår 400 m snitsling.
       
H21 5,7-5,8    
H35 4,3-4,4    
H45 3,7-3,8    
H55 3,0-3,1    
H65 2,8-2,9    
H15-18 3,3-3,4    
H11-14 2,6    
D21 4,2-4,3    
D35 3,3-3,4    
D45 3,0-3,1    
D55 2,6    
D15-18 2,8-2,9    
D11-14 2,6    
HD 2,8-2,9    
HD12TR/RR 2,1 km/TR, 2,6/2,1 km RR (etapp 1 TR, andra och tredje RR)
Motion A 5,5    
Motion B 3,7    
Motion C 2,7    
Motionstart vid TC