Intensivkurs - orientering för vuxna

  • Posted on: 13 May 2019
  • By: annelie

Onsdagen den 22.5 startar en kortkurs i orientering. Under kursens gång går vi igenom karttecken, kompassanvändning och vägvalsproblematik. Kursen ger dig beredskap att delta i motionsorienteringar. 

 
Kurstillfällen: 
22.5 Högåsen: Karttecken och passa kartan
5.6 Nämpnäs: Karta och terräng
12.6 Tjärlax: Sänkor, höjder och stup
19.6 Sidbäck: Kompassgång
 
Samling klockan 18.
 
Kursdragare: KG Norrgrann
Pris: 20€ 

Anmälan: senast 19.5 via denna länk