Vårsprätten

  • Posted on: 31 May 2019
  • By: admin

Vårsprätten går av stapeln söndag 9.6 i Sidbäck Pörtom. En stafett med tre sträckor där byalag tävlar mot varandra.

Rätt att delta: I första hand representerar man den by som man bor i. I andra hand den by man har mest anknytning till. Oklara fall behandlas av arrangörerna före tävlingen.

Respittider: På basen av ålder och kön får varje löpare en respittid. Den totala respittiden räknas ihop för varje lag.

Start: Laget med mest respittid startar kl. 11.00.

Anmälan: Framme senast torsdag 6.6

Karta: Skala 1:7 500, ekvidistans 2,5 m.

Banor: 2 km banan har ledstänger mellan varje kontroll och är mycket lätt. 3 km och 4 km är lätta men gafflade.

Priser: Vinnarlaget får en namnteckning i vandringspokalen. Den by som först får tre namnteckningar tar hem pokalen för evigt. De sex bästa lagen erhåller skedar.

Arrangörerna Frida Häggkvist, Johanna Häggkvist och Christoffer Smeds hälsar alla varmt välkomna!