Jukola

  • Posted on: 18 June 2019
  • By: annelie

Medan Venlakavlen ännu höll på att avrundas så inleddes redan startförberedelserna för
Jukolakavlen. Vädret hade klarnat så det blev lyckligtvis inte kallt för startlöparna så fick stå och
vänta cirka 20 minuter vid sin startrad – med sämre väder så kunde det ha blivit rätt kallt eftersom
det i praktiken var omöjligt att jogga på plats om man inte stod i de främsta startleden.

I Jukolakavlen var manfallet för NOK ännu större än i Venlakavlen och trots förstärkningar från såväl
klubbens damer som andra föreningar så fick man bara ihop sex löpare till NOK 2. På basen av förra
årets prestationer så hade NOKs lag startnumren 423 och 910, vilket med det smala startområdet
medförde att det inte gick lika snabbt som det brukar i starten och med en lång sträcka till K-punkten
så hann löparna bekanta sig med det långa avståndet till första kontrollen.

NOK hade Pontus och Saara på första sträckan och trots sämre startnummer och en Venlakavle i
benen så var det Saara som kom först till växling som 322: a efter en stark prestation. Pontus gjorde
en större miss på andra kontrollen och fick därefter ligga i omkörningsfilen resten av banan, vilket
medförde att placeringen inte var bättre än 522: a i första växlingen.

På andra sträckan som var den enda egentliga nattsträckan i årets budkavle gjorde både Christoffer
och Bo-Göran mycket fina insatser. Christoffer lyfte sitt lag till 408:e medan Bo-Göran kom in som
550: e, vilket bekräftade att NOKs styrkor nog bättre passar de svårare nattetapperna.

På tredje sträckan som ännu var ganska mörk fortsatte de goda insatserna med ett stabilt lopp av
Kenneth och en riktigt kämpainsats av Mia som följde upp startsträckan i Venlakavlen med att
springa den längsta sträckan i Jukolakavlen. Kenneth lyfte laget tre placeringar till 405: e medan Mia
tog laget till växling som 616: e.

Fjärde och femte sträckan är de kortaste i Jukolakavlen och där sprang för NOK I föreningens yngsta
herrar Lucas och Hugo som väl försvarade sina platser i förstauppställningen. Lucas behöll lagets
405: e plats medan Hugo endast tappade 30 placeringar till 435: e. I NOK II var det lagets nestor
Björn som tog hand om fjärde sträckan och växlade som 751: a lag, medan Heidi gjorde som sina
systrar och dubblerade med en mycket god insats som lyfte laget till 670: e.

Sjätte sträckan sköttes i NOK I av Anders som stod för en kanoninsats som belönades med 206: e
bästa etapptiden, vilket i sin tur lyfte laget med nästan 80 placeringar till 362: a. I NOK II hoppades
Peter in i sista stund under alias och höll nästan lagets placering genom att komma in som 674: e.

Jens som anlände först under natten till Kangasala vill inte vara sämre än Anders utan fortsatte att
knapra placeringar för att slutligen ta laget i mål som 329: e. En förbättring med nästan 100
placeringar från förra året tyder på att den mer krävande orienteringen i Kangasala passade herrarna
bättre än förra årets löpbetonade upplaga av Jukola. NOK II saknade som tidigare nämnt ankarlöpare
så man blev tvungna att avbryta, men i det skede låg man över 200 placeringar högre än förra året
vilket ger med beröm godkänt till löparna.


Nästa år avgörs som Venlanyheten nämnde Jukola- och Venlakavlarna vid travbanan i Rovaniemi. Då
blir det igen snabbare terräng och ingen nattorientering under Jukolakavlen, vilket gör att NOKarna
nog behöver rasta skorna flitigt under vintern om man vill kunna försvara årets placeringar.
Förhoppningsvis har vi även ett Venlalag till på startlinjen då samt två Jukolalag som fullföljer
stafetten.