Orientering för vuxna

Närpes vuxeninstitut ordnar i samarbete med NOK en orienteringskurs i maj 2023

Mats Svedström är lärare för kursen, som hålls fyra onsdagar med start 3.5 kl 18.

Kursavgift 17€. Anmälan och info finns här

Orienteringsskola för vuxna, onsdagar 18-19:30
 
Datum Plats
3.5 Pörtom elljusspår
10.5 Kompassberget
17.5 Vargberget
24.5 Svartbäcken