Orientering för vuxna

Närpes vuxeninstitut i samarbete med NOK ordnar en orienteringskurs i maj 2022.

Mats Svedström är lärare för kursen som hålls 4 onsdagar med start 4.5 kl 18 vid Pörtom skidspår.

Kursavgift 17€. Anmälan görs här