Närpes OK beviljades 4000€ från Undervisnings- och kulturministeriet

  • Posted on: 20 May 2021
  • By: annelie

Närpes OK har tillsammans med över 400 andra föreningar erhållit projektmedel från Undervisnings- och kulturministeriet. Närpes OK lämnade in en ansökan med målet:

1. Att öka antalet barn och unga som motionärer och/eller motionärsgrupper i föreningen

2. Att förebygga avstående från motion eller drop out genom att ha ungdomarna kvar i verksamheten som idrottare, motionärer eller föreningsfunktionärer

3. Att göra barns och ungas röst bättre hörd vid planeringen och utvecklingen av föreningsverksamheten

4. Att främja hela familjens fysiska aktivitet (familjemotion)

Projektet pågår i två år och startar igång under sommaren med en del aktiviteter kopplat till projektets målsättningar. Stort tack till Undervisnings- och kulturministeriet!