Inlösande av tävlingslicens

För att delta i nationella tävlingar behöver man inlösa tävlingslicens via https://www.suomisport.fi/sv/ genom att klicka på Köp en licens för din gren. Anvisningar om hur man löser in sin tävlingslicens finns längre ned på sidan. Alla löser in sina licenser själva.