Inlösande av tävlingslicens

För att delta i nationella tävlingar behöver man inlösa tävlingslicens via https://www.suomisport.fi/sv/ genom att klicka på Köp en licens för din gren. Anvisningar om hur man löser in sin tävlingslicens finns längre ned på sidan. 
 
Alla löser in sina licenser själva, men NOK står för tävlingslicenser, utan försäkring, för juniorer och H/D21. Juniorer och H/D21 skickar kvitto på licensbetalningen + den ifyllda och undertecknade blanketten Förskotterade utgifter (blankett finns längre ned på sidan) per e-post till kassor@nok.fiKassören ersätter avgiften till det kontonummer som uppgetts på blanketten.