Fel i foto-orienteringen

  • Posted on: 24 April 2022
  • By: annelie

Ett fel har uppdagats i foto-orienteringen då bild nr. 9 saknar ruta på kartan. Därför stryks bild nr. 9 från tävlingen och svaren på de övriga (bild 1 - 8) skickas fortsättningsvis in.