Andra träningar och läger

Andra träningar och läger 2024

Annat      
11-14.4 Vårläger Angelniemi  
4.5 Träningsdag, föreningssamarbete Vargberget Smeds
Tisdagar 28.5-30.7 Länk och bastu Vargberget  
29-30.6 Juniorläger Parra  
26.6 Tjejmilen Mosedal  
2.7 Karvamossloppet Vargberget Norrgrann
18.7 Nuorten Jukola-träningsdag Jämi  
28-31.7 FSO Storläger Kronoby