Tjejmilen 05.07.2023

 
Onsdagen 5.7.2023 kl 19 går Tjejmilen av stapeln på Mosedal idrottsplats.
Tjejmilen är ett motionslopp för damer i alla åldrar. I trevligt sällskap kan du löpa, lunka eller
gå i egen takt. Du kan välja på antingen en 10 km:s runda eller en 6 km:s runda i
sommarfagra Närpes centrum.
Förhandsanmälning sker genom inbetalning av startavgiften på 18 euro till Närpes OK:s
konto FI66 4963 1050 0302 17 senast fredagen 30.6. För flickor under 14 år är avgiften 12
euro. Anmälan på plats från kl 18 till priset av 25 euro.
Grupper anmäler sig till Malin Haka på

.

Deltagaravgiften berättigar till en deltagargåva. Efter målgång är ett bord uppdukat med
många olika tilltugg, både salta och söta. Bland alla som går i mål sker utlottning av en
mängd priser. Huvudpriset är ett köpkort.
Tidtabell
-kl 18 samling på Mosedal idrottsplan, Industrivägen 2 Närpes
-kl 18.45 gemensam uppvärmning
-kl 19 starten går – ingen tidtagning!
-kl 19.45 kommer de första i mål
 
Låt tjejmilen bli ett glatt minne från sommaren 2023!
 
Vid frågor vänligen kontakta Malin Haka tel. 050 342 1909 eller