Extra finansiering till Närpes OK från Finlands Svenska Idrott

  • Posted on: 11 July 2023
  • By: annelie

Närpes OK sökte i våras föreningsstöd från Finlands Svenska Idrott (FSI) för att stärka barn- och ungdomsverksamheten, utveckla föreningens aktiviteter inom drop-out åldern (14-16 år) samt för att erbjuda aktiviteter nära hemmet. FSI beviljade föreningen stöd och Närpes OK kan således fortsätta sitt fina arbete med en bred barn- och ungdomsverksamhet som innefattar lägerverksamhet, gemensamma träningsdagar, deltagande i större stafetter och den populära juniororienteringen. Stort tack till Finlands Svenska Idrott!