Anmälan till orienteringstävling

Manual hur man anmäler sig till en tävling finns som bifogad fil nedan.