Jämställdhets- och likabehandlingsplan

 Närpes OK har gjort upp en jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2022-2024.