Kontaktuppgifter

Styrelsen 2021

Johan Hertsbacka, ordförande 040 5907773 

   
Malin Haka, vice ordförande 050 3421909 Suppleant Maria Sund 040 8604142
Hans-Erik Antfolk 0500 362488 Suppleant Susanne Sandelin 050 5549471
Kenneth Smeds 050 3227093 Suppleant Pia Nordin 040 5611264
Ann-Christin Häggkvist 050 5946941 Suppleant Karl-Gustav Norrgrann 0400 163122
Johan Snickars 050 4443090 Suppleant Ingrid Sundholm 040 7498106
Johanna Svedström-Söderman 050 3643625 Suppleant Thomas Ingberg 050 3138702
Annelie Glasberg, sekreterare 050 3772997

   
Maria Halonen, kassör 040 5273156

   

 

Arbetsgrupper 2021

Tränings- och tävlingskommittén                         

Heidi Smeds

Mats Nordin   

Ludvig Nordin

Ann-Christin Häggkvist

Jim Snickars

 

Uttagningskommittén

Kenneth Smeds                             

Björn Forsén                      

Malin Haka

 

Vargbergets fritidscentrum

Hans-Erik Antfolk, suppleant Karl-Gustav Norrgrann                               

Robert Kuuttinen, suppleant Johan Snickars                                     

Johan Langels, suppleant Bror-Gustav Bärdén                             

 

Buffékommittén

Susanne Sandelin                         

Karl-Gustav Norrgrann

Ann-Sofi Långkvist

Ann-Christin Snickars

Linda Nordmyr          

 

Kartkommittén

Kenneth Smeds,

Mats Svedström                      

Karl – Gustav Norrgrann              

Kenneth Smeds                             

Eskil Grahn                                               

 

Tidningskommittén

Mia Smeds,

Johanna Svedström – Söderman  

Sara Hertsbacka                           

Johan Hertsbacka                         

Ann-Mari Snickars

 

Nybörjarkommittén

Heidi Smeds,

Malin Haka

Hanna Sand

Caroline Sandelin

Johanna Svedström-Söderman

Ann-Christin Snickars

Solveig Mandell

Ludvig Nordin

Veronica Lindqvist

Mia Sandberg                           

                        

Tjejmilenkommittén

Malin Haka, 

Mia Smeds

Björn Forsén                                 

Sandra Sved                                  

Annelie Glasberg                          

 

Materialförvaltare

Mats Svedström                             

 

Nyhetsansvarig

Annelie Glasberg,

 

Statistikansvarig

Mats Svedström                           

 

Medaljstatistik

Annelie Glasberg

 

Stipendieuträkning

Maria Halonen

                          

Tävlingsanmälare

Pernilla Blomgren                        

 

Träningsresultat

Bror-Gustav Bärdén

 

Kartutskrifter

Kenneth Smeds                     

 

Intranet och webmaster

Christoffer Smeds,

                  

 

Fotoalbum

Annelie Glasberg                          

 

Urklippsboken

Karl – Gustav Hertsbacka             

 

Verksamhetsgranskare

Matts Kronman, suppleant Annika Wirén