Kontaktuppgifter

Styrelsen 2019

Christoffer Smeds, ordförande 050 3310905

   
Johan Hertsbacka, viceordförande 040 5907773 Suppleant Maria Sund 040 8604142
Hans-Erik Antfolk 0500 362488 Suppleant Susanne Sandelin 050 5549471
Kenneth Smeds 050 3227093 Suppleant Pia Nordin 040 5611264
Ann-Christin Häggkvist 050 5946941 Suppleant Karl-Gustav Norrgrann 0400 163122
Malin Haka 050 3421909 Suppleant Johan Snickars 050 4443090
Edd Grahn  050 4089121 Suppleant Anette Langels 040 8614276
Annelie Glasberg, sekreterare 050 3772997

   
Maria Halonen, kassör 040 5273156

   

 

Arbetsgrupper 2019

Tränings- och tävlingskommittén

Karl – Gustav Norrgrann,

Viljam Grahn                                

Heidi Smeds

Mats Nordin   

Eskil Grahn                             

 

Uttagningskommittén

Kenneth Smeds                             

Björn Forsén                      

Malin Haka

 

Vargbergets fritidscentrum

Karl – Gustav Norrgrann, suppleant Hans-Erik Antfolk                                 

Robert Kuuttinen, suppleant Edd Grahn                                      

Bror-Gustav Bärdén, suppleant Johan Langels                             

 

Buffékommittén

Susanne Sandelin                         

Karl-Gustav Norrgrann                      

 

Kartkommittén

Johan Hertsbacka,

Mats Svedström                      

Karl – Gustav Norrgrann              

Kenneth Smeds                             

Eskil Grahn                                               

 

Tidningskommittén

Mia Smeds,

Johanna Svedström – Söderman  

Sara Hertsbacka                           

Johan Hertsbacka                         

Ann-Mari Snickars

 

Nybörjarkommittén

Malin Haka,

Heidi Smeds

Malin Blomberg                           

Caroline Sandelin                         

 

Tjejmilenkommittén

Mia Smeds,

Björn Forsén                                 

Sandra Sved                                  

Annelie Glasberg                          

 

Materialförvaltare

Mats Svedström                             

 

Nyhetsansvarig

Annelie Glasberg,

 

Statistikansvarig

Mats Svedström                           

 

Medaljstatistik

Ludvig Nordin

 

Stipendieuträkning

Maria Halonen

                          

Tävlingsanmälare

Pernilla Backlund                         

 

Träningsresultat

Bror-Gustav Bärdén

 

Kartutskrifter

Johan Hertsbacka                         

 

Intranet och webmaster

Christoffer Smeds,

Patrik Backlund                          

 

Fotoalbum

Annelie Glasberg                          

 

Urklippsboken

Karl – Gustav Hertsbacka             

 

Verksamhetsgranskare

Matts Kronman, suppleant Annika Wirén