Kontaktuppgifter

Styrelsen 2023

Johan Hertsbacka, ordförande 040 5907773 

   
Malin Haka, vice ordförande 050 3421909 Suppleant Maria Sund 040 8604142
Hans-Erik Antfolk 0500 362488 Suppleant Susanne Sandelin 050 5549471
Kenneth Smeds 050 3227093 Suppleant Pia Nordin 040 5611264
Ann-Christin Häggkvist 050 5946941 Suppleant Ann-Mari Snickars 040 3238882
Johan Snickars 050 4443090 Suppleant Ingrid Sundholm 040 7498106
Johanna Svedström-Söderman 050 3643625 Suppleant Thomas Ingberg 050 3138702
Annelie Glasberg, sekreterare 050 3772997

   
Pernilla Blomgren, kassör 044 3849983

   

 

Arbetsgrupper 2023

Tränings- och tävlingskommittén                         

Heidi Smeds

Ann-Christin Häggkvist

Jim Snickars

Ingrid Sundholm

 

Uttagningskommittén

Kenneth Smeds                             

Björn Forsén                      

Malin Haka

 

Vargbergets fritidscentrum

Hans-Erik Antfolk, suppleant Heidi Smeds                              

Thomas Ingberg, suppleant Bror-Gustav Bärdén                                

Johan Snickars, suppleant Ingrid Sundholm                

 

Buffékommittén

Susanne Sandelin                         

Karl-Gustav Norrgrann

Ann-Sofi Långkvist

Ann-Christin Snickars

Linda Nordmyr    

Sandra Sved

Laura Ehlers      

 

Kartkommittén

Kenneth Smeds,

Mats Svedström                      

Karl – Gustav Norrgrann              

Johan Hertsbacka   

Hans-Erik Antfolk                                                                 

 

Tidningskommittén,

Johanna Svedström – Söderman  

Sara Hertsbacka                           

Johan Hertsbacka                         

Ann-Mari Snickars

Mia Smeds

Thomas Ingberg

Hans-Erik Antfolk

 

Junior- och ungdomskommittén

Heidi Smeds,

Malin Haka

Hanna Sand

Caroline Sandelin

Johanna Svedström-Söderman

Ann-Christin Snickars            

Ingrid Sundholm            

                        

Tjejmilenkommittén

Malin Haka, 

Mia Smeds

Björn Forsén                                 

Sandra Sved                                  

Annelie Glasberg     

Anna-Lena Granlund                    

 

Materialförvaltare

Mats Svedström                             

 

Nyhetsansvarig

Annelie Glasberg,

 

Statistikansvarig

Mats Svedström                           

 

Medaljstatistik

Annelie Glasberg

 

Stipendieuträkning

Pernilla Blomgren

                          

Tävlingsanmälare

Pernilla Blomgren                        

 

Träningsresultat

Bror-Gustav Bärdén

 

Kartutskrifter

Kenneth Smeds                     

 

Intranet och webmaster

Christoffer Smeds,

                  

 

Fotoalbum

Annelie Glasberg                          

 

Urklippsboken

Karl – Gustav Hertsbacka             

 

Bokföring

Maria Halonen

 

Verksamhetsgranskare

Matts Kronman, suppleant Annika Wirén