Juniororientering

Juniororientering 2017

Närpes OK ordnar orienteringsskola på torsdagar klockan 18.

 • 20.4 Vargberget
 • 27.4 Högåsen
 • 4.5 Svartbäcken
 • 18.5 Norrnäs
 • 1.6 Nämpnäs (skärmkuppen)
 • 8.6 Sidbäck
 • 15.6 Svartbäcken
 • 22.6 Vargberget, avslutning
 • 1-2.7 Juniorläger, Vargberget

Grupper:

Ekorrgruppen och kartgruppen, 7-9 år

 • 2008-2010 födda
 • Vi lär oss grunderna i orientering och de vanligaste karttecknen.
 • Springer RR-bana och lär oss att gena på rätt ställe.


Kompassgruppen, 10-11 år

 • 2006-2007 födda
 • Har full koll på karttecknen och bekantar oss med kompassen.
 • Tränar övergången från RR-banor  till vanliga banor.


Teknikgruppen, 12-13 år

 • 2004-2005 födda
 • Tränar på orienterings- och löpteknik i skog och mark.
 • Springer vanliga banor.

Nybörjare välkomna i alla grupper!


Innehåll:

Vid varje träning springer vi en orienteringsbana och gör olika övningar. Den lättaste banan har ett ruttband (RR) som man kan följa hela vägen. Vartefter kunskaperna och självförtroendet växer kan man sedan gå över till lite svårare “vanliga” banor.
 
Alla som deltar i juniororienteringen har möjlighet att samla poäng i ett orienterarpass med olika prisnivåer. På säsongavslutningen belönas de som deltagit i juniororienteringen minst 4 gånger med ett mindre pris, de som deltagit minst 6 gånger med ett större.
 
Under sommaren ordnas ett orienteringsläger på Vargberget den 1-2.7. Mer information om lägret på juniororienteringen.
 
För juniorerna ordnas även träningstävlingar i form av en cup ”skärmkuppen” tillsammans med grannföreningarna. Läs mer om skärmkuppen här.
 
Vägvisning till träningarna är utmärkt med en kontrollskärm. För närmare info se föreningsspalten i Sydin och NOK:s hemsida.
 
Avgifter: Juniororientering 10€, lägret 20€.
 
Kontakt: Heidi Smeds, 044-5307684
 
Välkommen med!