Skärmkuppen

 

SkärmKuppen 2022

SkärmKuppen är ett samarbete mellan Närpes OK och grannföreningarna OK Kristina, TeuvanRivakka och Kauhajoen Karhu.

 

Klasser

H/D8RR ja H/D10RR, 

H/D 12(TR),(på våren finns möjlighet att springa samma bana med eller utan ruttband inritat, på hösten endast vanlig bara (lätt)) 

HD 14 och HD 16 

Om SkärmKuppen:

SkärmKuppen består av 4 individuella tillfällen, som ordnas i samband med föreningarnas motionsorientering. 3 av 4 prestationer beaktas i totalpoängen. Liten deltagargåva efter varje tillfälle. Deltagande gratis.

SkärmKuppens tillfällen:

30.5.     Teuva

7.6.     Kristiinankaupunki

11.8.     Närpiö

18.8.     Kauhajoki

Allmänt:

Vid planeringen av banorna bör banläggaren beakta svårighetsgraden i terrängen. I 12 årsklassen finns både TR och vanlig bana under vårens tillfällen. På startplatsen har deltagaren möjlighet att välja en karta där banan är inritad med ruttband (TR) eller utan (vanlig). På höstterminen erbjuds endast vanlig bana i H/D 12 utan ruttband.
I de yngsta klasserna (8/10) är det möjligt att ha följeslagare.

 

Klasser och banlängder (riktgivande)

H 16 - 4-5 km         D 16 3,5-4,5 km
H14 - 3-4 km         D14 2,5-3,5 km
H12 - 2-3 km         D12 2-3 km
H10RR - 2,0 km         D10RR - 2,0 km (ruttbandets längd, kortare fågelvägen)
H8RR - 2,0 km         D8RR - 2,0 km (ruttbandets längd, kortare fågelvägen)

D/H12,D/H12TR, D/H14 ja 16D/H bör planeras tillräckligt lätt. Vid SkärmKuppen används emit-stämpling.

Karta och material

Orienterings eller lärkarta 1:10 000. Kartan bör vara uppdaterad. Kontrollangivelserna finns på kartan, allt material delas ut i starten.

Start:
Startförfarnadet följer ssl:s rekommendationer. Start klockan 18.30

Anmälan:

Antingen på förhand eller på plats senast klockan 18.  Starttiden meddelas på förhand.