Skärmkuppen

________________________________________________________

 

Tyvärr ställs årets skärmkupp in!

_____________________________________________________

Skärmkuppen 2020 

Deltävlingar och direktiv för Skrämkuppen 2020.

OK Kristina, Teuvan Rivakka, Kauhajoen Karhu och Närpes OK ordnar en gemensam orienteringscup som vi kallar för Skärmkuppen (Nuorten Rasti Cup). Skärmkuppen består av 8 deltävlingar där de 5 bästa resultaten räknas ihop.

Klasser från 8 år upp till 16. De tre bästa varje klass belönas med ett pris.

 

Klasser: 

8-10RR 12(TR på våren/vanligt på hösten) 14-16

Regler: 

Cupen består av 8 deltävlingar som arrangeras i samband med 4 föreningars motionsorientering. Av de 8 deltävlingarna räknas de 5 bästa resultaten ihop. Ett litet deltagarpris delas ut vid varje deltävling. Deltagande är gratis.

Deltävlingar:

14.5

Kauhajoki

25.5

Teuva

18.6

Närpes, Högåsen

23.6

Kristinestad

9.7

Närpes, Norrnäs

23.7

Kauhajoki

4.8

Kristinestad

17.8

TeuvaAllmänt:

Banläggaren bör beakta terrängens svårighetsgrad. I 12-årsklassen finns både TR och vanlig bana på vårsäsongen. Den tävlande väljer själv om man vill ha banan med ruttsnöret inritat eller utan. På hösten har ALLA klasser vanlig bana utan snöre. 

Märk väl att man i de yngsta klasserna (8-10) får ha med sig följeslagare vi behov och att banläggaren kan märka ut svåra ställen med snitsel (på kartan och i terrängen). 

Klasser och banlängder:

H16 4-5km    D16 3,5-4,5km

H14 3-4km    D14 2,5-3,5km

H12 2-3km    D12 2-3km

H10RR 2km    D10RR 2km (snörets längd)

H8RR 2km    D8RR 2km (snörets längd)

Kartor och tävlingsmaterial:

Orienterings eller lärkarta 1:10 000. Kartan ska vara uppdaterad. Kontrollangivelserna ska finnas på kartan. Tävlingsmaterialet delas ut i starten.

Banor:

I RR klasserna kan 1 minuts startintervall användas. I klassena 8-10 är kartans storlek max A5. På RR-banan ska heldraget band användas. Samma snitsel kan användas som hjälpsnitsel på de vanliga  banorna. 

Start:

Normal startprocedur, enligt ssl:s rekommendationer. Första start klockan 18:30

Anmälan:

På förhand eller på plats senast klockan 18. Sin starttid får man i samband med anmälan.

Välkomna!