FM Stafett grupp 1

  • Posted on: 18 September 2016
  • By: annelie

FM stafetterna för grupp 1 arrangerades av Rasti-Kurikka bland vindmöllorna på Santvuori. Vädret var alldeles perfekt med strålande solsken. Terrängen bestod till största delen av fina berg, där knepiga kontroller var utplacerade. Endast de första kontrollerna var belägna i skogs- och mosspartier som var tyngre att löpa i.  

NOK deltog med två damlag. Linnea (NOK 1) och Annelie (NOK2) begav sig ut på startsträckorna. Annelie hade ett stabilt lopp med några få misstag, medan Linnea hade större problem och hann t.o.m. besöka fjärde kontrollen innan tredje.

FM Stafett grupp 2‏

  • Posted on: 18 September 2016
  • By: annelie
FM stafetterna för grupp 2 arrangerades av IF Femman vid Kalapää träsk. 

Terrängen bestod av berg i dagen med getpors i områden mellan bergen samt en del odlingsmark.

Bergsområden var hala att löpa på så det gällde att hålla sig på fötter mellan knepiga kontroller.

Sprint-fm avgjordes på lördagen i Vasa

  • Posted on: 17 September 2016
  • By: annelie

Sprint-fm avgjordes på lördagen i Vasa. Tävlingscentralen var belägen till Karlsplan och redan kl. 9 körde kvaltävlingen igång. De största klasserna fick kämpa om att nå en plats i A-finalen, medan orienterare i de mindre klasserna kunde slappna av och bekanta sig med kartan och återuppta tankesättet vid sprintorientering.

Distriktsmästerskapen i nattorientering

  • Posted on: 10 September 2016
  • By: annelie

Haavisto, Kronoby. Det var en varm kväll, med några regnskurar som kylde ner orienterarna.
Terrängen var bekant, för de flesta, från fjolårets medel-dm. Terrängen består till stor del av gles tallskog, men den ojämna marken och den detaljfattiga omgivningen kan klura till det. Men visst fanns det även en hel del gröna och täta områden som man skulle kämpa sig genom.
Ett fåtal NOK:are hade tagit sig till Haavisto och kom hem med fina resultat. Guld tog Maria (D50), silver togs av Björn (H70) och varsin bronsmedalj fick Annelie (D21) och Bo-Göran (H50).

Lång-FM i Teisko

  • Posted on: 4 September 2016
  • By: admin

Lång-FM för old-girls och old-boysklasserna arrangerades under veckoslutet i Teiskoterrängen i Tammerfors. Närpes OK representerades av Mia i D35 och Ann-Mari i D65, som båda klarade sig bra. Mia kom femma, endast 24 sekunder från brons. Ann-Mari blev tionde, även hon bara 2 minuter från att knipa bronspengen. Båda gjorde skapliga lopp, men några missar fällde dem från medaljkampen.

Teiskoterrängen var som känt krävande, med mjuk botten och ställvis dålig sikt. Den regniga hösten gjorde banorna tunga trots att man i banläggningen hade undvikit de sämsta områdena.

Sidor