Närpes OK beviljades 4000€ från Undervisnings- och kulturministeriet

  • Posted on: 20 May 2021
  • By: annelie

Närpes OK har tillsammans med över 400 andra föreningar erhållit projektmedel från Undervisnings- och kulturministeriet. Närpes OK lämnade in en ansökan med målet:

1. Att öka antalet barn och unga som motionärer och/eller motionärsgrupper i föreningen

2. Att förebygga avstående från motion eller drop out genom att ha ungdomarna kvar i verksamheten som idrottare, motionärer eller föreningsfunktionärer

3. Att göra barns och ungas röst bättre hörd vid planeringen och utvecklingen av föreningsverksamheten

Sidor