Avslutning

Fredag 15.11. Tid och plats meddelas senare.