Tjejmilen 29.6.2016

Tjejmilen onsdagen 29.6.2016 kl 19 på Mosedal

Tjejmilen är ett motionslopp för damer i alla åldrar. I trevligt sällskap kan du löpa, lunka, gå eller gå med stavar i den takt du själv önskar. Tjejmilen är loppet där nytta och nöje förenas! En 10 km:s runda i glada tjejers lag genom sommarfagra Närpes centrum är en upplevelse. Vi har även en 6 km:s rutt man kan välja! Föreningens herrar sköter servicen längs rutten. Tjejmilen skall bli ett glatt minne från sommaren 2016!

Förhandsanmälning sker genom inbetalning av startavgiften på 18 euro till Närpes OK:s konto FI66 4963 1050 0302 17 senast fredagen 24.6. För flickor under 14 år är avgiften 12 euro. Anmälan på platsen före tävlingen från kl 18 till priset av 23 euro. Deltagaravgiften berättigar till en deltagargåva. Efter målgång serveras kaffe, grönsaker och olika tilltugg. Bland alla som går i mål sker utlottning av en mängd priser. Huvudpriset är ett köpkort till ett värde av 250 euro. 

  • kl 18 samling på Mosedal idrottsplan, Industrivägen 2 Närpes 
  • kl 18.45 gemensam uppvärmning 
  • kl 19 starten går 
  • ingen tidtagning! 
  • kl 19.45 kommer de första i mål

Ta tillfället i akt och möt upp till tjejernas eget motionsjippo!

Närpes OK hälsar alla välkomna!

 

Kontaktperson: Björn Forsén tel. 0405154068.